K-Renkaassa jätehuolto ja kierrätys tapahtuu voimassaolevien määräysten ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaan.

Oikein hoidettu kierrätys on osa vastuullista yritystoimintaa. K-Rengas toimii yhteistyössä Kuusakosken kanssa.

"Kuusakoskella on tietoon ja käytännön kokemuksiin pohjautuvaa osaamista vaativien kierrätyspalveluiden tuottamisesta.

Yleisimpien hyötyjakeiden ja sekajätteen lisäksi pystymme vastaamaan kaikista yritystoiminnassa syntyvistä jätteistä ja kierrätysmateriaaleista."

K-Rengas toimii virallisena renkaiden kierrätyspisteenä. Renkaiden kierrätys tapahtuu yhteistyössä Suomen Rengaskierrätyksen kanssa.

Liikkeestämme renkaat kootaan paikalliseen alueterminaaliin, josta ne toimitetaan edelleen jatkokäsiteltäväksi ja uudelleen hyötykäyttöön.